#25aniversarioAUTISMOGALICIA

Neste ano 2020 a FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA cumpre 25 anos, levamos desde o ano 1995 contribuíndo a defender e reivindicar socialmente os dereitos das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e das súas familias, promovendo a igualdade de oportunidades e a colaboración entre entidades prestadoras de servizos específicos e especializados.

Hoxe, 25 anos máis tarde, Autismo Galicia é unha Federación de ámbito autonómico que agrupa a 16 entidades e seguimos crecendo, representando a máis de 8000 persoas que conforman en Galicia un movemento asociativo do autismo unido, forte e cohesionado.

#25aniversarioAUTISMOGALICIA

Xunto a todas as entidades que nos conforman aspiramos a transformar o noso pequeno mundo, coa ambición de xerar grandes cambios, que garantan ás persoas con TEA como cidadáns de pleno dereito en calquera lugar e espazo no que se atopen.
Traballamos para lograr esa felicidade formada de múltiples fíos de seguridade, confianza, aceptación e o amor que todo ser humano necesita. E facémolo cun traballo orientado e articulado cara a obxectivos comúns, coa vista posta no futuro e en novos proxectos que nos permitan seguir avanzando xuntas para promover a calidade de vida das persoas con TEA e as súas familias.

25 ANOS CONTIGO, XERANDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES

Para celebralo daremos voz ás entidades que nos conforman e coas que traballamos diariamante, poñendo o foco na valoración do sobresaliente equipo de profesionais co que contan as nosas entidades, estando atentas aos logros conseguidos, os propósitos cumpridos, así como aos novos retos e perspectivas cara ás que orientarnos a responsabilidade do noso futuro.

#25AniversarioAUTISMOGALICIA: CAMPAÑA «A vida desde un cristal diferente: VIVINDO O ESPECTRO»

Para celebralo daremos voz ás entidades que nos conforman e coas que traballamos diariamante, poñendo o foco na valoración do sobresaliente equipo de profesionais co que contan as nosas entidades, estando atentas aos logros conseguidos, os propósitos cumpridos, así como aos novos retos e perspectivas cara ás que orientarnos a responsabilidade do noso futuro.

Poñendo en práctica a campaña «A vida desde un cristal diferente: VIVINDO O ESPECTRO», con vídeos CLAVES PARA SEGUIR GARANTINDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES PARA AS PERSOAS CON TEA.

 1. A ESPECIALIZACIÓN E ESPECIFICIDADE.
 2. O DIAGNÓSTICO
 3. A ATENCIÓN TEMPERÁ
 4. EDUCACIÓN ESPECIALIZADA
 5. UNHA FAMILIA APOIADA
 6. A AUTONOMÍA PERSOAL
 7. O EMPREGO
 8. O LECER
 9. O ENVELLECEMENTO
 10. UNHA CONTORNA ACCESIBLE, UNHA SOCIEDADE SENSIBILIZADA
 11. A IMPORTANCIA DA REDE DE ENTIDADES, UNHA VISIÓN E OBXECTIVOS COMÚNS
 12. MENSAXES PARA O FUTURO

XORNADA DE ENCONTRO e das ENTIDADES DA FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA.

E como remate do ano unha celebración para atoparnos, compartir coñecemento, obxectivos comúns e trazar as nosas mensaxes para o futuro.

CLAVES: UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES

Clave /// A importancia dunha Educación especializada.

Falamos con BIBIANA RODRÍGUEZ, Profesora do Colexio Menela. FUNDACIÓN MENELA. A importancia dunha Educación especializada: Os primeiros anos de vida son esenciais para alcanzar ese desenvolvemento, sendo moi importante garantir e potenciar ao máximo o desenvolvemento das capacidades físicas, sensoriais e sociais nesta etapa. Os servizos de atención temperá levan a cabo un conxunto de …

Clave /// A ATENCIÓN TEMPERÁ

Estivemos co EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPERÁ do Colexio MENELA. FUNDACIÓN MENELA Neste vídeo interviron: Rubén García, Terapeuta; Doa Airen Calero, Terapeuta; Iria Touriño, Terapeuta; Ana Moure, Terapeuta; Camino Rodriguez, Terapeuta; e Patricia Gomez, Logopeda, nel amosan o traballo e a dedicación dos equipos. Os nenos/as e mozos con TEA deben contar cos apoios específicos e …

Clave /// A Importancia da Valoración e o Diagnóstico.

SONIA SEIJO PIÑEIRO, Psicóloga del Servizo de Valoración e Diagnóstico de Aspanaes, fálanos da importancia dunha valoración especializada. A Importancia da Valoración e o Diagnóstico: O diagnóstico determínase a través dun proceso de observación, unha análise exhaustiva do comportamento da persoa, coñecendo a súa historia do desenvolvemento e aplicando probas médicas e psicolóxicas e establecendo …

Contacto

TELÉFONO: 981 589 365
MAIL INFO: info@autismogalicia.org

SEDE SOCIAL
Rúa Home Santode Bonaval,74
15703 Santiago de Compostela

CENTRO DE RECURSOS
Rúa Rodríguez de Viguri, 35
15703 Santiago de Compostela

Dirección e Xerencia

Responsable: Patricia Blanco Riveiro

Departamento de Administración

Responsable: Teresa García Barcala.

Departamento de Comunicación e Incidencia Social

Responsable: Adriana Pazos Ottón

Área de Desenvolvemento Asociativo

Responsable: Ángela Goiricelaya Seco

Área de Programas

Responsable: Cristina Couto Pena