#25aniversarioAUTISMOGALICIA

Neste ano 2020 a FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA cumpre 25 anos, levamos desde o ano 1995 contribuíndo a defender e reivindicar socialmente os dereitos das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e das súas familias, promovendo a igualdade de oportunidades e a colaboración entre entidades prestadoras de servizos específicos e especializados.

Hoxe, 25 anos máis tarde, Autismo Galicia é unha Federación de ámbito autonómico que agrupa a 16 entidades e seguimos crecendo, representando a máis de 7000 persoas que conforman en Galicia un movemento asociativo do autismo unido, forte e cohesionado.

#25aniversarioAUTISMOGALICIA

Xunto a todas as entidades que nos conforman aspiramos a transformar o noso pequeno mundo, coa ambición de xerar grandes cambios, que garantan ás persoas con TEA como cidadáns de pleno dereito en calquera lugar e espazo no que se atopen.
Traballamos para lograr esa felicidade formada de múltiples fíos de seguridade, confianza, aceptación e o amor que todo ser humano necesita. E facémolo cun traballo orientado e articulado cara a obxectivos comúns, coa vista posta no futuro e en novos proxectos que nos permitan seguir avanzando xuntas para promover a calidade de vida das persoas con TEA e as súas familias.

25 ANOS CONTIGO, XERANDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES

Para celebralo daremos voz ás entidades que nos conforman e coas que traballamos diariamante, poñendo o foco na valoración do sobresaliente equipo de profesionais co que contan as nosas entidades, estando atentas aos logros conseguidos, os propósitos cumpridos, así como aos novos retos e perspectivas cara ás que orientarnos a responsabilidade do noso futuro.

#25AniversarioAUTISMOGALICIA: CAMPAÑA «A vida desde un cristal diferente: VIVINDO O ESPECTRO»

Para celebralo daremos voz ás entidades que nos conforman e coas que traballamos diariamante, poñendo o foco na valoración do sobresaliente equipo de profesionais co que contan as nosas entidades, estando atentas aos logros conseguidos, os propósitos cumpridos, así como aos novos retos e perspectivas cara ás que orientarnos a responsabilidade do noso futuro.

Durante estos 12 meses estará vixente a campaña «A vida desde un cristal diferente: VIVINDO O ESPECTRO», 12 vídeos, 12 CLAVES PARA SEGUIR GARANTINDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES PARA AS PERSOAS CON TEA.

 1. A ESPECIALIZACIÓN E ESPECIFICIDADE.
 2. O DIAGNÓSTICO
 3. A ATENCIÓN TEMPERÁ
 4. UNHA FAMILIA APOIADA
 5. EDUCACIÓN ESPECIALIZADA
 6. A AUTONOMÍA PERSOAL
 7. O EMPREGO
 8. O LECER
 9. O ENVELLECEMENTO
 10. UNHA CONTORNA ACCESIBLE, UNHA SOCIEDADE SENSIBILIZADA
 11. A IMPORTANCIA DA REDE DE ENTIDADES, UNHA VISIÓN E OBXECTIVOS COMÚNS
 12. MENSAXES PARA O FUTURO

XORNADA DE ENCONTRO e GALA DE ENTIDADES DA FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA.

E como remate do ano unha celebración para atoparnos, compartir coñecemento, obxectivos comúns e trazar as nosas mensaxes para o futuro.

12 CLAVES: UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES

CLAVE 1 /// ESPECIALIZACIÓN E ESPECIFICIDADE.

POR UNHA INTERVENCIÓN INTEGRAL E ESPECIALIZADA. MANUEL OJEA RÚA, presidente da Asociación TRASCOS, formada por familias de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, e profesionais que traballan e investigan neste campo, fálanos da importancia da ESPECIFICIDADE e os MODELOS DE MEDIACIÓN COGNITIVA, co fin de garantir e facilitar o máximo potencial de desenvolvemento para …

Campaña «A vida desde un cristal diferente: VIVINDO O ESPECTRO», 12 vídeos, 12 CLAVES PARA SEGUIR GARANTINDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES PARA AS PERSOAS CON TEA.

Estas claves dadas por especialistas de toda a Rede de Entidades da Federación Autismo Galicia destacarán a importancia dos servizos especializados, a nosa rede de profesionais en toda Galicia, así como temas de gran importancia para as persoas con TEA e as súas familas, como a autonomía persoal, o emprego, poder envellecer de forma digna, …

Contacto

TELÉFONO: 981 589 365
MAIL INFO: info@autismogalicia.org

SEDE SOCIAL
Rúa Home Santode Bonaval,74
15703 Santiago de Compostela

CENTRO DE RECURSOS
Rúa Rodríguez de Viguri, 35
15703 Santiago de Compostela

Dirección e Xerencia

Responsable: Patricia Blanco Riveiro

Departamento de Administración

Responsable: Teresa García Barcala.

Departamento de Comunicación e Incidencia Social

Responsable: Adriana Pazos Ottón

Área de Desenvolvemento Asociativo

Responsable: Ángela Goiricelaya Seco

Área de Programas

Responsable: Cristina Couto Pena